IBAN kontrola

Kontrola a overenie správnosti IBAN čísla.

IBAN:

Výsledok IBAN kontroly:

—————

Pre vytvorenie IBAN môžete použiť IBAN kalkulačku. Na rozkódovanie IBAN prevod IBAN na číslo účtu.

Výpočet slúži len na informatívne účely.

Ukážkový vzhľad čísla úču v IBAN formáte pre Slovensko. IBAN kontrola tieto náležitosti skontroluje automaticky a overí aj správnosť kontrolného súčtu.

IBAN číslo účtu
tlačová forma
SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Názov krajiny podľa ISOSK (Slovensko)
IBAN kontrolný súčet29
Kód banky1100
Predčíslie účtu000000
Číslo účtu2628005850