IBAN kalkulačka

Prepočet čísla účtu na IBAN tvar. Stačí zadať predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN kalkulačka vám vypočíta správny IBAN kód pre všetky banky na Slovensku.

Pre opačný prevod môžete použiť IBAN na číslo účtu.

Predčíslie účtu: 
Číslo účtu: 
Kód banky: 
 
IBAN – tlačová forma:
—————
IBAN – elektronická forma:
—————

Postup výpočtu čísla účtu na IBAN (všetky uvedené kroky pre výpočet robí IBAN kalkulačka automaticky):

 1. Vykoná sa kontrola predčíslia, základného čísla účtu a kódu banky
 2. Po úspešnom výsledku kontrol sa numerický kód banky, predčíslie doplnené nulami na prvých miestach zľava na 6 číslic a základné číslo účtu doplnené nulami na prvých miestach zľava na 10 číslic spoja do jedného 20-miestneho čísla (čím vznikne tzv. BBAN)
  napr. 99520000000102163513
 3. Na pravý koniec čísla sa doplní kód krajiny podľa normy ISO 3166 (pre Slovenskú republiku je to SK) nasledovaný dvomi nulami (00), čím vznikne
  99520000000102163513SK00
 4. Abecedné znaky sa zmenia na číselné (podľa predpisu A=10, B=11,C=12, … K=20, … S=28, … X=33, Y=34 a Z=35), čím vznikne
  99520000000102163513282000
 5. Z tohto čísla sa vypočíta modulo 97 (zvyšok po delení 97)
  99520000000102163513282000 mod 97 = 65
 6. Kontrolné číslo sa vypočíta odčítaním zvyšku po delení 97 vypočítaného v kroku 5 (t.j. v tomto príklade 65) od čísla 98
  98 – 65 = 33
 7. Elektronická forma IBAN vznikne spojením kódu krajiny podľa normy ISO 3166, kontrolného čísla vypočítaného v kroku (na 2 miesta) a BBAN-u vypočítaného v kroku 2
  SK3399520000000102163513
 8. Po rozdelení do skupín po 4 znaky oddelených separátorom (medzerou) vznikne tlačová – písaná forma IBAN
  SK33 9952 0000 0001 0216 3513

Výpočet slúži len na informatívne účely.